Avís legal

Avís legal

L’accés, utilització o navegació per qualsevol pàgina web propietat de COMERÇ CASTELLAR ja sigui a través del lloc www.comercastellar.cat o bé des de qualsevol altre pàgina web, implica que l’usuari ha llegit els següents termes i condicions d’ús, acceptant-los sense reserves pel que es compromet a fer us del present lloc de conformitat amb els següents termes i condicions d’ús.

Límits de la llicència

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i les condicions d’us establerts, així com el disposat per la legislació vigent, sent coneixedor de l’accés a la pàgina www.comercastellar.cat es personal i limitat, referint-se únicament a l’ús i visualització dels continguts i informació publicats a la pàgina www.comercastellar.cat.

L’usuari es coneixedor de que la present autorització es únicament per a l’ús, visualització i consulta dels continguts i informació publicats a la pàgina www.comercastellar.cat, pel que en cap cas la present autorització no constitueix transferència sobre la pàgina www.comercastellar.cat o sobre els continguts i informació publicats a la mateixa, els quals en qualsevol cas són propietat exclusiva de COMERÇ CASTELLAR, no essent possible la seva utilització sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part de COMERÇ CASTELLAR.

Així mateix, l’usuari es compromet a respectar els avisos de Copyright, en qualsevol còpia que pogués fer tant de la pàgina www.comercastellar.cat com dels continguts i informació publicada a la mateixa, així com a no realitzar cap tipus de reproducció, distribució, transferència, memorització o modificació de la pàgina www.comercastellar.cat, dels seus continguts i informació publicada sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part de COMERÇ CASTELLAR.

Igualment queda prohibida l’utilització de la pàgina www.comercastellar.cat, així com dels continguts i informació publicada de la mateixa, per a fins comercials o publicitaris, llevat que per a això es compti amb l’autorització prèvia i per escrit per part de COMERÇ CASTELLAR.

Copyright

La pàgina www.comercastellar.cat així com els continguts i informació publicada a la mateixa, estan emparats sota el dret de copyright © , essent propietat de COMERÇ CASTELLAR – Tots els drets reservats.

Marques Registrades

La marca registrada COMERÇ CASTELLAR i totes les demés marques, noms de producte, logotips, noms i símbols que apareixen a la pàgina www.comercastellar.cat, són marques registrades que pertanyen a COMERÇ CASTELLAR, no essent possible la seva utilització sense comptar prèviament amb la autorització escrita per part de COMERÇ CASTELLAR.

Modificació del lloc web

COMERÇ CASTELLAR es reserva el dret a modificar o actualitzar en qualsevol moment la pàgina www.comercastellar.cat, així com a variar la seva configuració i presentació, com les modificacions d’accés a la mateixa, podent inclús variar o modificar els continguts i informació publicada a la mateixa sense necessitat del previ avís a l’usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats

L’ús de la pàgina www.comercastellar.cat, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa, es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. COMERÇ CASTELLAR en cap cas assumeix cap responsabilitat ni tan sols indirecta o subsidiària per aquells danys i perjudicis que poguessin derivar per a l’usuari o per a un tercer com a conseqüència de la manca de disponibilitat, manteniment, incorrecció, inexactitud o funcionament, utilitat, adequació o validesa de la pàgina www.comercastellar.cat, així com dels continguts i informació publicada a la mateixa.

COMERÇ CASTELLAR no assumeix cap tipus de responsabilitat ni garanteix l’aprofitament dels continguts i informació publicada a la pàgina www.comercastellar.cat, no sent responsable per les pèrdues o danys que poguessin ocasionar a l’usuari oa un tercer com a conseqüència de l’accés i ús de la pàgina www.comercastellar.cat, així com tampoc es responsabilitza en cas de manipulació del contingut i informació publicada a la mateixa en el cas que sigui manipulat per un tercer.

Enllaços

COMERÇ CASTELLAR no assumeix cap tipus de responsabilitat que pot derivar-se de la concessió, continguts i informació existent en pàgines propietat de tercers a les que es pugui fer referència a la pàgina www.comercastellar.cat, així com tampoc pot garantir l’existència de virus o qualsevol altre elements en les pàgines propietat de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), documents o fitxers propietat de l’usuari.

Informació confidencial

COMERÇ CASTELLAR garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal obtingudes a través de la pàgina www.comercastellar.cat, tot això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, així com per qualsevol altra normativa que li sigui d’aplicació.
Més informació en relació amb aquest punt – veure Política de Privacitat.

Qualsevol altra informació (retroalimentació, dades, respostes, preguntes, comentaris, suggeriments, idees, projectes, comandes, reclamacions o qualsevol altra informació) facilitada per l’usuari a COMERÇ CASTELLAR bé com a conseqüència de l’ús de la pàgina de qualsevol altra forma, s’ha de fer tenint en compte els següents aspectes:

1. la informació no contindrà element il·legítim, calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic, abusiu, o qualsevol element que pugui suposar una molèstia o amenaça o idoneïtat per a la publicació

2. la informació no ha de contenir virus o elements contaminants o destructius, pel que l’usuari haurà d’assegurar de la seva inexistència abans de remetre la informació.

3. la informació facilitada ha de ser de la seva propietat i per tant ha d’estar en possessió del dret de cessió, sent conscient que l’enviament de la informació implica la cessió de forma gratuïta a COMERÇ CASTELLAR del dret de publicació de la informació, o fins i tot del dret integrar la mateixa dins dels continguts de la pàgina www.comercastellar.cat si així ho considera oportú sense que hi hagi límit en la seva utilització, reconeixement de la font, disponibilitat o responsabilitat.

No emprendre accions legals de cap tipus contra COMERÇ CASTELLAR en relació amb la informació facilitada, havent d’assumir la total responsabilitat de la mateixa davant de tercers que puguin interposar algun tipus d’acció judicial contra COMERÇ CASTELLAR com a conseqüència de la informació facilitada per l’usuari.