Dècim de l’Associació de Comerciants premiat

número nadal premiat

El dècim de l’Associació de Comerciants ha estat premiat amb el reintegrament.

És per això que els dies 7, 14, 21, i 28 de gener de 2020, de les 10 del matí fins a les 13 hores, es farà la devolució de les participacions, a totes
aquelles persones que en tinguin el número, al despatx de l’Associació de Comerciants.

Plaça d’ El Mirador, Ed. El Mirador, despatx Antoni Costa.