A l’abril cada paraula val per mil 2018

Gimcana de Sant Jordi 2018

Bases del joc

El Servei Local de Català (SLC) de Castellar del Vallès, Comerç Castellar i l’Ajuntament de Castellar organitzen el joc lingüístic Gimcana de Sant Jordi A l’abril cada paraula val per mil, que es regeix per les bases següents:

 1. El joc lingüístic es farà com a activitat de Sant Jordi i s’hi podrà participar del 14 al 24 d’abril de 2018, ambdós inclosos. És obert a tota la població.
 2. Els establiments que col·laboren en el joc s’identificaran amb un cartell amb el lema A l’abril cada paraula val per mil a l’aparador.
 3. Les butlletes de participació es poden trobar als establiments col·laboradors a partir del 14 d’abril de 2018.
 4. Per participar-hi, cal completar la butlleta amb les informacions que s’hi demanen.
 5. Les urnes per lliurar les butlletes de participació estan situades al Mercat Municipal i a la Biblioteca Antoni Tort.
 6. Les respostes han d’estar escrites en català i en lletra clara.
 7. El dia 24 d’abril, el joc es tancarà i no s’admetran més butlletes ni respostes.
 8. El dia 25 d’abril es farà el sorteig entre les butlletes rebudes i respostes correctament.
 9. Comerç Castellar, el SLC de Castellar del Vallès i l’Ajuntament de Castellar del Vallès publicaran el nom de les persones guanyadores al web i al Facebook de Comerç Castellar, al Facebook del SLC de Castellar del Vallès, a l’Actual i als webs de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i del CNL de Sabadell.
 10. Comerç Castellar, El SLC de Castellar del Vallès o l’Ajuntament de Castellar contactarà amb les persones titulars de les butlletes guanyadores perquè assisteixin al lliurament dels premis.
 11. El dia 9 de maig es farà el lliurament dels premis a El Mirador.
 12. Si en un termini de 10 dies, després de la data del lliurament dels premis, la persona no s’ha adreçat a El Mirador per recollir els seu premi, perdrà el paper de guanyadora i es passarà a sortejar novament el premi entre les butlletes correctes.
 13. Entre les butlletes respostes correctament se sortejaran tres targetes de fidelització amb 30 € per gastar en els comerços participants de Castellar del Vallès.
 14. L’organització resoldrà qualsevol imprevist que pugui sorgir sobre la interpretació d’aquestes bases.